1 Screenshot

About This File

-------------------
NEDERLANDS
-------------------

Credits/Kenmerken:
De credits en de kenmerken vind je hier:

Installatie:
1. Download het bestand
2. Pak het bestand uit met Winrar, hier te downloaden indien je het nog niet hebt
3. Je hebt een map 'Program Files' en een bestand 'FDBRealname2015v1.cdb' en deze moet je naar de juiste locaties kopiëren
4. Selecteer en kopieer het bestand 'FDBRealname2015v1.cdb' en plak het in de map Documenten > Pro Cycling Manager 2015 > Mod > Database
>> Voor wie het spel ZONDER Steam installeerde:
5. Selecteer en kopieer in de map 'Program Files' de mappen '3D', 'Database', 'Gui' en 'Xml' en plak ze in de map Program Files (x86) > Cyanide > Pro Cycling Manager 2015
(kies bij het plakken om de bestanden te overschrijven)

>> Voor wie het spel MET Steam installeerde:
5. Selecteer en kopieer in de map 'Program Files' de mappen '3D', 'Database', 'Gui' en 'Xml' en plak ze in de map Program Files (x86) > Steam > steamapps > common > Pro Cycling Manager 2015 (kies bij het plakken om de bestanden te overschrijven)

6. Start het spel
7. Klik in het startscherm onderaan op het icoontje voor de Opties en ga naar het tabblad Database
8. Selecteer de database 'FDBRealname2015v1.cdb'

 

------------
ENGLISH
------------

Credits/features:
The credits and the features can you find here:

Installation:
1. Download the file
2. Unpack the file with Winrar, which you can download here in case you don't already have it
3. In the pack there's a folder 'Program Files' and a file 'FDBRealname2015v1.cdb' which have to be copied to their respective locations
4. Select and copy the file 'FDBRealname2015v1.cdb' and paste it in the folder Documents > Pro Cycling Manager 2015 > Mod > Database
>> For people who installed WITHOUT Steam:
5. Select and copy the folders '3D', 'Database', 'Gui' and 'Xml' from the parent folder 'Program Files' and paste them in Program Files (x86) > Cyanide > Pro Cycling Manager 2015 (make sure you overwrite the existing files)
>> For people who installed WITH Steam:
5. Select and copy the folders '3D', 'Database', 'Gui' and 'Xml' from the parent folder 'Program Files' and paste them in Program Files (x86) > Steam > steamapps > common > Pro Cycling Manager 2015 (make sure you overwrite the existing files)

6. Launch the game
7. Look for the Options icon in the main screen, click on it and go to the tab Database
8. Select the database 'FDBRealname2015v1.cdb'


What's New in Version 1.0.0   See changelog

Released

No changelog available for this version.


1 person likes this