FDB15 v2.0 | All-in-one | PCM'15


1 Screenshot

About This File

Belangrijk: Als je de FDB15v1.0, FDB15v1.01 en FDB15v15 hebt gedownload hoef je deze niet meer te installeren

Important: Don't download the FDB15v2.0 if you install the FDB15v1.0, FDB15v1.01 and FDB15v15.

 

Credits:
Alle credits vind je in:

 

Kenmerken:
Alle kenmerken vind je in:

 

Installatie:

NL:
1. Pak het bestand uit met Winrar, hier te downloaden (zie onderaan 'Winrar gebruiken').
2. Dubbelklik op FDB15v20.exe en voer de toepassing uit. Let op! Kies de juiste map voor de installatie. Als het spel geïnstalleerd is in het Nederlands:

 

Voor mensen die Pro Cycling Manager 2015 hebben geïnstalleerd hebben met een CD:

Program Files (x86) > Cyanide > Pro Cycling Manager - Seizoen 2015

Voor mensen die Pro Cycling Manager 2015 hebben geïnstalleerd hebben met Steam:

Program Files (x86) > Steam > steamapps > common > Pro Cycling Manager - Seizoen 2015

3. Zorg ervoor dat de map Mijn documenten/Pro Cycling Manager 2015/Mod/Stages leeg is.
4. Open het spel en ga naar de spelopties
5. Selecteer de database FDB15v20.cdb en druk op OK.

 
Winrar gebruiken
1. Je downloadt Winrar door hier te klikken en de juiste versie te kiezen.
2. Je installeert het programma op je computer.
3. Om een bestand uit te pakken moet je met je rechtermuistoets op het bestand klikken.
4. Er verschijnt een menu waarin je moet je klikken op 'Hier uitpakken'.
5. Het bestand wordt nu uitgepakt.

 

fdb_header_installation.gif

EN:

1. Extract the file using Winrar, which you can download here (see below 'Using Winrar').

2. Doubleclick FDB15 v2.0.exe and run the application.Please note! Choose the right folder for the installation. If the game is installed in English:

For people who Pro Cycling Manager 2015 had install with a CD:

Program Files (x86) > Cyanide > Pro Cycling Manager - Season 2015

For people who Pro Cycling Manager 2015 had install with Steam:

Program Files (x86) > Steam > steamapps > common > Pro Cycling Manager - Season 2015

3. Be sure that the directory My documents/Pro Cycling Manager 2015/Mod/Stages is empty.
4. Run the game and go to the configuration.
5. Select the database FDB15v20.cdb and push OK.


Using Winrar
1. Download Winrar by clicking here and choose the right version.
2. Install the program on your computer.
3. To extract a file you must click with your right mouse button on the file.
4. The options appear and then you choose 'Extract here'.
5. The file is being extracted.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijk: Als je de FDB15v1.0, FDB15v1.01 en FDB15v15 hebt gedownload hoef je deze niet meer te installeren

Important: Don't download the FDB15v2.0 if you install the FDB15v1.0, FDB15v1.01 and FDB15v15.


1 person likes this